İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/10)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “sodyum formiat”tır.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150412-5.htm

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE