İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden olan delmeye mahsus aletler” (matkap uçları) ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus diğer parmak frezeler” (parmak frezeler) için sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı kesin önlem 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) ile yürürlüğe konulmuştu. Yapılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması sonucunda mevcut önlemlerin devamına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/49)

Tebliğin tamamı için tıklayınız.