İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27)Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ve tüm Çin Halk Cumhuriyetindeki tüm firmalardan 7009.91 GTP altında yer alan "Çerçevesiz Cam Aynalar" isimli eşyanın ithalatında CIF bedelinin % 27'si oranında dampinge karşı kesin önlem konulmuştur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/27)

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7009.91 GTP’si altında yer alan “Çerçevesiz cam aynalar”dır.

(2) Önlem konusu ürün, arka yüzeyi korumalı cam aynalardır. Mimaride ve mobilya üretiminde sıklıkla kullanılan dekoratif ve işlevsel bir malzeme olarak değerlendirilmektedir.

(3) Önlem konusu ürün plakalar halinde üretilmekte olup yerine bağlı olarak işletmeciler tarafından daha küçük ebatlarda kesilip rodaj, bizote, kanal açma ve çeşitli baskı yöntemleri vasıtasıyla son kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu ürün ağırlıklı olarak mobilya imalat işkolunda ve inşaat işkolunda iç mekanların dekorasyonunda kullanılmaktadır.

(4) Söz konusu tanım bilgi amaçlı olup uygulamada esas olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde gösterilen gümrük tarife pozisyonu ve ürün tanımıdır.

 

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma neticesinde, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının soruşturma döneminde dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bahsekonu ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu tespit edildiğinden, 17/6/2016 tarihli Kurul Kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde “daha az önlem” ilkesi uyarınca tabloda gösterilen kapsamda ve oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, eşya tanımı, menşe ülke ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.