İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “özlü kaynak telleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampingekarşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Önlem konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 8311.20.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) (özlü kaynak telleri)”dir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.