İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/50)

 Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün, 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)”dir.

Mevcut önlem
ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %20,20’si ve %23,75’i arasında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen ara gözden geçirme soruşturması neticesinde17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile önlem konusu ürüne yönelik olarak uygulanan önlem CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i yükseltilmiştir.

Karar ve işlemler
Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151118-19.htm