İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/29)

 

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 21/7/2010  tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile ÇHC ve Rusya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak kilogram başına 1 ABD Doları ve 0,5 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur

 

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün,  7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” dır.

 

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Rusya menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tebliğe ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716-11.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE