İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/6) (R.G.:20.04.2013-28624)1-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/6) (R.G.:20.04.2013-28624)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

         Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

Sıra No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet

1

7321.11.90.00.11

Gaz yakıtlı olanlar (Dağcı ocakları hariç)

75

2

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar

85

3

8508.19.00.00.00

Diğerleri

85

4

8509.40.00.00.12

Mikserler

10

5

8509.40.00.00.14

Meyve ve sebze presleri

10

6

8509.40.00.00.15

Komple setler

15

7

8509.40.00.00.19

Diğerleri

15

8

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

10

9

8516.10.80.00.11

Daldırma tipi ısıtıcılar

10

10

8516.10.80.00.19

Diğerleri

10

11

8516.29.91.00.11

Isıtmalı hava perdeleri

100

12

8516.29.91.00.19

Diğerleri

30

13

 

8516.29.99.00.12

Kanal tipi ısıtıcı

40

14

 

8516.29.99.00.13

Diğer ısıtıcı ve sobalar

40

15

8516.31.00.00.11

Kurutma başlıkları

10

16

8516.31.00.00.19

Diğerleri

10

17

8516.40.00.00.11

Buharlı ütüler

35

18

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

125

19

8516.60.50.00.00

Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (Yalnız elektrikli set üstü ocaklar)

15

20

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

15

21

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

15

22

8516.60.90.00.19

Diğerleri

30

23

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

20

24

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

10

25

8516.79.70.00.11

Su kaynatma kapları (kettle)

15

Yayımını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Tebliğ metni için tıklayınız.