İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğEkonomi Bakanlığından: 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-I’ini teşkil eden Kayda Alınan Eşya Listesinden; “57. fasıl” ibaresinin yanında yer alan “(57.01 ve 57.02 hariç)” ibaresi ile “58. fasıl” ibaresinin yanında bulunan “(58.05 hariç)” ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (18/03/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE