İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2014/7252) İlave Gümrük Vergisi Hk.

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Karar Sayısı : 2014/7252
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 62970 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın engeç bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.
Bu karar 18.02.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Kararın eki için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150218-2-1.pdf