İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin TebliğİSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 21/3/2008 tarihli ve 2008/13427 sayılı İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İsrail Devleti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.