İŞGÜM DuyurusuİŞGÜM Duyurusu
 

Kontrol Belgesi müracaatında uygunluk belgesi ve analiz raporu aranan Toluen ve Ksilen ürünleri için numunelerin analiz ücretlerinin firma tarafından başvurudan önce ilgili banka hesap numarasına yatırılması ve dekontunun da iki nüsha olarak Kontrol Belgesi Başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

http://www.isgum.gov.tr/