İran’a Karşı Yaptırımlar Hk.Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 22.07.2013 tarih ve 1493 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a yönelik yaptırım kararlarının Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olan ülkemiz bakımından da hukuki bağlayıcılığının bulunduğu belirtilmekte, bununla birlikte, AB, ABD gibi bazı ülkelerin BMGK Kararlarına atıfla adı geçen ülkeye karşı aldıkları yaptırım kararlarının ise ülkemizce yakından takip edilmekle birlikte bu yaptırımların diğer ülkelerin kendi iç hukuklarına dayandığı için ülkemiz açısından hukuki bir bağlayıcılığının olmadığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD’nin İran’ın nükleer programı ile ilişkili olduğu tespit edilen sektör, kişi ve kurumlar ile yapılan tüm işlemlere yaptırım uygulanmasına ilişkin mevzuatı, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran_old.aspx) yayımlandığı ifade edilmekte, söz konusu sitede yer alan, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (2012-2013 Mali Yılları), “Kapsamlı İran Yaptırımları, Hesap Verilebilirlik ve Tasfiye Yasası”, “İran Tehdit Azaltımı ve Suriye İnsan Hakları Yasası” ile ABD’nin yaptırımlar kapsamında değerlendirdiği kişilere / kurumlara ilişkin bilgileri içeren “Özel Tanımlanmış Kişiler Listesi”nin İran ve ABD ile ticaret yapan firmalarca takip edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.