İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Geçiş Süreci Süre Uzatımı)

İLGİLİ SEKTÖR: Demir/Çelik/İnşaat
 
Konu: İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Geçiş Süreci Süre Uzatımı)

Duyuru Özeti:


Öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin İnşaat Demiri İzleme Sistemine (İDİS) ilişkin Tebliğ 16.03.2023 tarihinde yayımlanmıştı.
 
İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Tebliğinin Geçiş Hükmü kapsamında;

Daha öncesinde 31.01.2024 tarihi olarak belirlenmiş olan geçiş süreci tarihi 30.04.2024’e uzatılmıştır. İlgili maddenin güncel hali aşağıdaki gibidir.


Geçiş Hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

(2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31.01.2024 30/04/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz