İlave Gümrük Vergisi Getirilen Eşyalar Hakkında 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İlave Gümrük Vergisi Getirilen Eşyalar Hakkında 

Duyuru Özeti:

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 433 sayılı Karar ile 160’tan fazla ürün için  %10’dan %30’a kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Aşağıdaki listede tarife pozisyonu bazında ilave gümrük vergisi getirilen eşyalara ilişkin verilere yer verilmiş olmakla birlikte, düzenleme belirtilen tarife pozisyonları altında sınıflandırılan tüm eşyayı kapsamamaktadır. GTİP’ler bazında uygulanacak ilave gümrük vergileri için Karar eki listenin incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Karar'ın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Karar'ın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net