İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya Listesinde Yer Alan Tütün Tohumu İhracatı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tütün

Konu:  İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya Listesinde Yer Alan Tütün Tohumu İhracatı Hk.

Duyuru Özeti:

İhracat Rejimi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar 96/31 sayılı İhracat Tebliği ile düzenlenmektedir

Söz konusu Tebliğ’e ekinde yer alan “Tütün Tohumu ve Fidesi“nin ihraç yasağını düzenleyen Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tütün tohumunun ihracı ile ithali Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile mümkün kılınmıştır.

Tütün tohumunun iç ve dış ticaretine ilişkin asıl düzenleyici mevzuat Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik olduğundan;  bahse konu ürüne ilişkin ihracat taleplerinin bu mevzuat hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Öte yandan İhracat Genel Müdürlüğünce yürütülen mevzuat yenileme çalışmaları kapsamında da söz konusu ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listelerinin güncellenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]