İhracata Dönük Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Yönetimi Hk.İhracata Dönük Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Yönetimi Hk.

İstanbul Ticaret Odası Kobi Araştırma ve Geliştirme Şubesi’nden alınan 02.07.2013 tarih ve 95011 sayılı yazıda; Odalarının özellikle yan sanayici KOBİ’lerin dış pazarlara yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracatının ülkeler ve ürünler itibariyle çeşitlendirilerek arttırılması çabalarını sürdürmekte olduğu belirtilmekte, bu amaçla İstanbul Ticaret Odası’nın 2002 yılından bu yana düzenlediği İşbirliği Günleri Organizasyonu’nun 12.sinin 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Ticaret Odasında düzenleneceği bildirilmekte olup, İşbirliği Günleri organizasyonu çerçevesinde, Aria Day Restak, Alarko Carrier, Ama Tarım, Arçelik, Aztec, Behr Gmbh, Bomag Gmbh, Cofat, Drimex, Eugen Klein, Heidelberger, Hitachi Europe, Hydac Gmbh, IHI Infrastructure, Interturbine Aviation, Leani Gmbh, Legrand Elektrik, Miele, MTU Motor, Officine Mario, Oldrati Kauçuk, Pas South, Rosenberg, Sari Fri-Ice, Schott Orim Cam, Sumitomo Corporation, Volkovysk Foundry, Weidenmann Gmbh ve YKK Metal firmalarıyla yüz yüze görüşme imkanı yakalayacak olan yan sanayicilerin, etkinliğe katılım için http://www.ito.org.tr/internet sitesinde yer alan, “12.İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ” başlığı altındaki talepleri incelemeleri ve “Yan Sanayici Başvuru Formu”nu doldurarak İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi Borsası’na 5 Temmuz 2013 tarihine kadar faks yoluyla iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu etkinlik kapsamında, 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası 6. Kat 1 no.lu toplantı salonunda katılımcı firmalara yönelik olarak; ihracata dönük şirket içi hazırlıklar, hedef pazar belirleme çalışmaları, pazara ilk girişte yaşanan zorluklar, pazardaki satın almacıların yaklaşımı vb. teorik ve pratik uygulamaları içeren “İhracata Dönük Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Yönetimi” adlı bir eğitim semineri gerçekleştirileceği, bahse konu İşbirliği Günleri katılımcılarının tamamının anılan seminere davetli olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.