İhracat Taahhütlerine İlişkin Mücbir Sebep Onayı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İhracat Taahhütlerine İlişkin Mücbir Sebep Onayı Hakkında


Duyuru Özeti:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün  İTKİB Genel Sekterliğine yönelik 31429883 sayılı yazısında; Libya, Irak ve Suriye’ye yapılması planlanan ihracat taahüütlerine ilişkin mücbir sebeplere dair açıklamalara yer verilmiştir.

08/02/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve bahse konu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış, 

 Dahilde işleme izin belgelerine 
 Vergi resim harç istisnası belgelerine ve bu tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine 
 D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine 

Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber, gerçekleştirilemeyen ihracatın Libya, Irak ve Suriye’ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat anlaşmalar vb. bir belge ile tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, 6 aydan 12 aya kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştür. 
 
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.