İhracat Konsorsiyomu Desteğinin İşleyişine İlişkin Genelgenin Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Konsorsiyomu Desteğinin İşleyişine İlişkin Genelgenin Yayımlanması Hk.

Duyuru Özeti:


İhracat Konsorsiyumu: Bakanlıkça ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki işbirliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketler olarak tanımlanmakta,

Kümelenme anlayışı çerçevesinde en az 3 şirketin ortaklığı ile kurulmuş asgari 5 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip şirketler ihracat konsorsiyumu statüsü başvurusu yapabilmektedir.


18.08.2022 tarihli İhracat Destekleri Hakkında Karara “İhracat Konsorsiyumu Desteği” başlığı altında ayrı bir destek unsuru eklenmiş ve ihracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderlerinin 5 yıl süresince %50 oranında yıllık 10.000.000 TL’ye kadar destekleneceği düzenlenmiştir.

İhracat konsorsiyumu desteğinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS)/ Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasları belirleyen Genelge yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]