İhracat İşlemlerinde Bedelsiz e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: İhracat İşlemlerinde Bedelsiz e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında


Duyuru Özeti:
 

Gelir İdaresi Başkanlığınca ihracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflere yönelik 13/7/2017 tarihinde yapılan duyuru ile, ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanındığı duyurulmuştur. 

 

31/10/2017 tarihinde yapılan yeni bir duyuru ile GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesinin yapılarak, canlı ortamda devreye alındığından bahisle ,bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerektiği duyurulmuştur. 

 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.