İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Mısır ve KKTC’ye Yapılacak İhracatlar)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Mısır ve KKTC’ye Yapılacak İhracatlar)

Duyuru Özeti:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesi’nin bazı maddelerinde 04.11.2022 tarihinde değişiklikler yapılmıştır.

Türk Lirası İhracat” başlıklı 9. Maddesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak ihracatlara ilişkin fıkraya aşağıda sarı ile belirtilen kısım eklenmiştir.

Türk Lirası İhracat – 9/2


(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesi’nin Ek:2’sinde yer alan ülkelere yapılan ihracat istisna kapsamında olup söz konusu ülkelere yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öte yandan; Ek:3’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.  Söz konusu ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin yarısının getirilmesi yeterli olmaktadır.


04.11.2022 Tarihinde yapılan düzenleme ile;

Mısır” “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler – EK 3” listesinden çıkarılarak, “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler – EK 2” listesine dahil edilmiş ve böylelikle istisna kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile istisna tanınan ülke sayıyı 31’e çıkarılmıştır.

 
EK : 2   İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler
1- Afganistan8- Filistin15- Kırgızistan22- Nijerya29- Tanzanya
2- Angola9- Gabon16- Kuzey Kore23- Senegal30- Venezuela
3- Belarus9- Gabon17- Küba24- Somali31- Yemen
4- Benin11- Gine18- Liberya25- Sudan 
5- Cibuti12- İran19- Lübnan26- Suriye 
6- Etiyopya13- Kamerun20- Mısır27- S. Arabistan 
7- Fildişi Sahili14- Kenya21- Moldova28- Tacikistan 
 
 EK: 3   İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler
1- Azerbaycan3- Fas5- Mısır7- Tunus9- Ukrayna
2- Cezayir4- Kazakistan6- Özbekistan8- Türkmenistan 
 
Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi


Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]