İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Hesaplamada Kullanılacak Kur)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Hesaplamada Kullanılacak Kur)

Duyuru Özeti:


İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tespiti” başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılarak kapatma işlemlerinde fiili ihraç tarihindeki MB çapraz kuru yerine, gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki MB çapraz kurunun kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu değişiklik 02.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 


İlgili fıkranın güncel hali aşağıdaki gibidir.

İhracat Bedelinin Tespiti – 10/4

(4) Kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; Gümrük Beyannamesi tescil tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır.

Daha öncesinde fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır hükmü bulunmaktaydı.

Değiştirilen fıkra aşağıdaki gibidir.

(4) GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır.

Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]