İhracat 2008/1 Sayılı GenelgeKonu

İhracat 2008/1 Sayılı Genelge

Tarih

31 Mayıs 2013 Cuma


 

Sayın üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 30/05/2013 tarih ve 4406 sayılı yazıları ekinde alınan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi tebliği ile ilgili Uygulama Usul ve Esaslarına dair 2008/1 sayılı Genelgenin değişmiş olan 52. maddesine ilişkin 21. ve 22. sayfaları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Özlem KATIRCIOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

İO/io

EK: İhracat 2008/1 Sayılı Genelgenin değişen sayfaları.. (2 sayfa)


Ekler

— Genelge sayfa 21_00003810.jpg
— Genelge sayfa 22_00003811.jpg