İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Deği

 İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkındadır

Duyuru Özeti:
28/07/2017 tarihli 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayinlanan 2017/10467 sayılı Karar ile;
26/06/2006 tarihli 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Karar’da değişiklik yapılarak bahse konu Karar kapsamında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası uygulanan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalara yeni gümrüklü sahalar eklenmiştir.
Aynı karara eklenen geçici madde ile de söz konusu uygulamanın geçerli olacağı tarihe ilişkin esaslar belirlenmiştir.
 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]