İGV ve EMY’ye Tabi Eşyanın Menşeinin Tevsiki Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:

Konu:  İGV ve EMY’ye Tabi Eşyanın Menşeinin Tevsiki Hakkında

Duyuru Özeti:
 

24.05.2109 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ile; A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen İGV ve EMY’ye tabi eşyanın menşeinin tevsikine ilişkin hususları düzenleyen Tebliğ’ler yürürlükten kaldırılmış, bunun yanı sıra Gümrük Yönetmeliğinde menşe tevsikine ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen Ek Mali Yükümlülüğe (EMY) tabi eşyanın ithalatında, söz konusu eşyanın EMY Kararlarında belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu tevsik eder mahiyette “İhracatçı Beyanı” “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” kullanımını düzenleyen 2017/10926 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Benzer şekilde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen İlave Gümrük Vergisine (İGV) tabi eşyanın ithalatında Ab veya Türk menşeli olduğunu tevsik eder mahiyette “İhracatçı Beyanı” “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” kullanımını düzenleyen 2017/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan muhtelif değişiklikler ile;
 
İlave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyaya İGV veya EMY uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği belirtilmektedir.
 
  • Muhtelif anlaşmalar kapsamında (Örneğin STA, GTS veya tek taraflı tercihli tarife) menşe tevsikine ilişkin özel belgeler kullanılmakta ise söz konusu belgelerin ibrazı halinde menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.
  • Eşya’nın İGV veya EMY’ye tabi ülke menşeli olduğunun beyan edilmesi halinde de; eşya zaten ilgili önlemlere tabi olacağı için menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.
  • İGV veya EMY gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın, Gümrük Birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda BAKANLIKÇA BELİRLENEN RİSK KRİTERLERİ UYARINCA SAPTANAN DURUMLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA,menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.
 
Ayrıca, Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net