İade Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağıİade Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağının Son Hali Yayınlandı. 

 

İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, alınan öneriler ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu taslak metin, internet sitemizde son kez yayımlanmakta olup, 15 Mayıs 2013 tarihine kadar gelecek her türlü eleştiri ve katkının tebliğin nihai şeklini almasında hassasiyetle dikkate alınacağı önemle duyurulur.

Tebliğ Taslağına yönelik görüş ve önerileriniz ile katkılarınızı [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.