Hammadde,Yarı Mamul ve Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisi Askıya alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları HkBülten Sıra No:  2016/2675

 

Tarih: 4.8.2016

 

 
TC. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;
 
Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmekte olduğu belirtilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmektedir.
 
Askıya Alma Uygulaması:
 
AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye yansıtılmaktadır. (EK-1 ve EK-2)
 
Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkân tanınmaktadır.
 
Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular
 
Yeni Talepler:
 
Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
İtirazlar:
 
Ek-1 ve Ek-2’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/11/2016 tarihine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, AB ve Türkiye’de yerleşik firmalarca yapılan askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin liste Aralık ayı içerisinde yukarıda yer alan linkte yayımlanacak olup, söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvuruların en geç 01/01/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması zorunludur. Bu tarihlerden sonra yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
 
Ek 1 için tıklayınız.
Ek 2 için tıklayınız.

Kaynak : İTKİB