HAM DERİ İTHALİNDE İHRACATÇI ÜLKENİN/ŞİRKETİN ONAYLI OLMASI HAKKINDA 

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde hamderilerin de içinde bulunduğu insan tüketimi amaçlı olmayan hayvansal yan ürünlerin yurtdışından ithalatında yeni bir düzenlemeye gidilerek bu ürünlerin ithal edilecek ülkenin/şirketin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı olması istenmekteydi.

Geçiş dönemi olmaksızın yürürlüğe konulan sözkonusu düzenlemenin uygulamada sorunlara yolaçması nedeniyle Birliğimiz ve sektörün önde gelen diğer kuruluşlarınca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu deri ithalatında onaylı işletme uygulaması 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar ertelenmiş bulunmaktadır.


İTKİB DUYURU-

İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” Hakkında

 

Bülten Sıra No:  2014/1574

 

Tarih: 14.02.2014

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/r_top.gif

 

 

Bilindiği gibi 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” kapsamında deri ve post tanımıyla Deri ve Deri Ürünleri Sektörü’nün temel girdisi durumundaki ham derilerin ihracat ve ithalatına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde hamderilerin de içinde bulunduğu insan tüketimi amaçlı olmayan hayvansal yan ürünlerin yurtdışından ithalatında yeni bir düzenlemeye gidilerek bu ürünlerin ithal edilecek ülkenin/şirketin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı olması istenmekteydi.

 

Ancak, geçiş dönemi olmaksızın yürürlüğe konulan sözkonusu düzenlemenin uygulamada sorunlara yolaçması nedeniyle Birliğimiz ve sektörün önde gelen diğer kuruluşlarınca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu deri ithalatında onaylı işletme uygulaması 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, sözkonusu ertelemeyle üye firmalarımızın deri tedarikçilerinin kayıtlılık/onaylılık durumunu tespit edip, kayıt/onay işlemlerinin yapılmasının sağlanması için zaman ve imkan sağlanmış olmakla birlikte, uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihte benzer sıkıntıların tekrarlanmamasını teminen sektör üye firmalarımızın bu süre zarfında ihraç ürünlerinde kullanılmak üzere ham deri ithalatı yapacakları tedarikçi firmaların onayının olup olmadığını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sayfasında yer alan listelerden kontrol etmeleri ve tedarikçi firmalarının onaylı işletmeler listesine dahil edilmeleri için girişimlerde bulunmalarında fayda bulunmaktadır.