Gümrükler Genel Müdürlüğünün TRT Bandrol Ücreti ile ilgili yazısıSanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 maddesi ile 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu nedenle, BKK'daki oranlar yerine yeni Kanunun belirttiği oranlardan Bandrol alınması gerekmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.99

Konu :TRT Bandrol Ücreti

05.07.2017 / 26290184

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneğine ekte yer verilen 05/07/2017 tarihli ve 217486 sayılı yazıda;

18/06/2017 tarihinde 7033 sayı ile kabul edilerek 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin;

“6. Cep telefonları için % 6,

7. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için % 2,

8. Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

a. Kara taşıtları için % 0,4,

b. Diğer taşıtlar için % 0,01,

9. Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için % 10,”

“10. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için % 10,”

“Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.”

şeklinde değiştirildiği;

 

Bu çerçevede, TRT bandrol ücretinin; 28/06/2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8972 sayılı BKK ile değişik 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar'ın "Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları" başlıklı tablosunun;

– 6 ıncı satırında tanımlanan "diğer cihazlar" ile 10 uncu satırında yer alan "radyo ve/veya televizyon yayını alma işlevine sahip diğer cihazlar" için %10,

– 7 inci satırında yer alan "cep telefonları için" % 6,

– 8 inci satırında yer alan "bilgisayarlar (tabletler dahil)" için % 2, olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu yazı doğrultusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ

Bakan. a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri