Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen BTB İptalleri Konulu yazı 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
03.04.2014/6688
 
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde;
TR340000130018, TR340000130021, TR340000130023, TR340000130026 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın ortak özelliğinin akıllı telefonlarda oynanan oyunlara göre dizayn edilmiş herhangi bir elektronik aksam-parça içermeyen tamamen plastikten mamul mekanik hareketli parçaları bulunan ve oyun oynanmasını daha aktif hale getiren ürünler olduğu, söz konusu eşyanın bir oyuncak olmadığı, oyunun tamamıyla akıllı telefon üzerinden oynanmakta olduğu, yani söz konusu aksesuarlar olmadan da oyunun oynanabildiği, bu nedenle söz konusu eşyaların 95.04 pozisyonunda yer almaması, plastikten eşya olarak 39.26 pozisyonunda;
TR340000130267 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın belirli marka telefonlarla birlikte kullanılan kablosuz veri alışverişi yapan aynı zamanda saat fonksiyonu olan eşya olduğu, cihazın kol saati olarak dizayn edildiği ve dijital saat olarak işlev gördüğü, dolayısıyla 85.17 pozisyonunda veri alıp veren bir cihaz olmaktan önce bundan bağımsız olarak saat şeklinde kullanımı mevcut olduğundan 91.02 pozisyonunda kol saati olarak;
TR340000100066 referans nolu BTB muhteviyatı eşyaya esas karakterini kalp atış hızını ölçen cihaz verdiğinden 90.31 pozisyonunda;
TR340000140035 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın TGTC 16. Bölüm 2 nolu not (aksam-parçaların sınıflandırılması) çerçvesinde belirli bir tip motorlu taşıtın klima sisteminin bir parçası olduğundan ait olduğu makinenin pozisyonunda yer alması gerektiğinden 8415.90 alt pozisyonunda;
TR340000110032, TR340000110033, TR340000110076, TR340000140038, TR160000130003 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın teknik özelliklerine
bakıldığında, herbirinin radyo alıcısı özelliğine sahip, USB ve SD kart gibi hafızalar aracılığıyla ses dosyası çalabilen hoparlör seti oldukları anlaşıldığından ve Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarında “MP3 olarak bilinen dijital dosyaları okuyarak sese çevirme özelliği “kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz” özelliği olarak kabul edildiğinden 8527.91.99.00.00 GTİP’inde;
Sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla söz konusu BTB’ler Gümrük Kanunun 9.maddesinin 5/c fıkrası hükmünce 02/04/2014 tarihinde iptal edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve ilgililere gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
 
 
Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri