Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Sınır Kapılarında Hayvan Refahı Uygulamaları Konulu yazısı Hk.T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-166.02[GGM-05]

Konu : Sınır Kapılarında Hayvan Refahı Uygulamaları

27.04.2016 / 15603216

DAĞITIM YERLERİNE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan 18/4/2016 tarihli ve 35400 sayılı yazıda Estonya Cumhuriyeti Veteriner ve Gıda Ofisinin yazısından bahisle, Türkiye ve Bulgaristan arasında hayvan refahı kontrollerini gönüllü olarak yürüten Avrupa Hayvan Refahı Organizasyonundan son birkaç yılda sığır yüklü kamyonların gümrüklerde bekletildiğinden söz edilmekte ve gecikmeden dolayı hayvanların bekleme esnasında acı çektiklerinden bahsedilmektedir.

İlgili Bakanlığın yazısında devamla, yaklaşan yaz ayları ve sıcak hava şartlarının göz önünde bulundurularak uluslararası ticaretin hızlandırılması, salgın hastalıklar ile hayvan sağlığı ve refahı açısından özellikle sınır kapılarında canlı hayvan yüklü araçların gümrük işlemlerine öncelik verilmesi istenilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili Veteriner Kontrol Noktası Müdürlükleri ile temas kurularak canlı hayvan taşıyan araçların gümrük işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.


Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:

Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü.
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü