Gümrük Yönetmeliğinin Antrepoda Kağıtsız Beyanname ve YYS Kolaylıştırmalarına İlişkin Maddelerinin Yürürlüğe Girmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinin Antrepoda Kağıtsız Beyanname ve YYS Kolaylıştırmalarına İlişkin Maddelerinin Yürürlüğe Girmesi Hk.

Duyuru Özeti:

03.01.2022 tarihli düzenleme ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişikliklerin yürülük tarihleri 01 Şubat 2023 olarak belirlenmişti.

Hem antrpeo beyannamelerinin kağıtsız ortama alınması hem de YYS sahiplerin yeşil hatta işlem gören antrepo ve ihracat beyannamelerine ilişkin kolaylaştırmalar YARIN (01 Şubat 2023) yürürlüğe girecektir.


Gümrük Beyannamesi – GY 112 – İhracat ve Antrepo Beyannamelerinin Kağıtsız Ortama Alınması

İhracatın yanı sıra, antrepo beyannamelerinin de kağıtsız (elektronik) ortamda işlem görmesine ilişkin hususlar 112 maddenin ilgili fıkrasına eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01.02.2023)

Beyannameye Eklenecek Belgeler – GY 114 – İhracat ve Antrepo Beyanname Eklerinin İbraz Edilmemesi

Yeşil hattan yararlanma hakkına sahip YYS sahipleri adına tescil edilen beyannamelerin muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen beyanname eki belgeleri gümrük idaresine ibraz edilmektedir.  

114.maddeye eklenen hüküm ile ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç tutulmuş olup, muayen türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlense dahi ihracat ve antrepo beyanname eki belgeler ibraz edilmeyecektir. (Yürürlük Tarihi : 01.02.2023)

Kaynak: GGM
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz