Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – İtiraz Duyurusu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – İtiraz Duyurusu Hk.

Duyuru Özeti:


Askıya Alma Sistemi ; Ülkemizde ve AB’de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki sanayi ürünleri için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma) veya tarife kontenjanı açılması suretiyle  sanayicilerin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılmasını ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen sistemdir.

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Odalarına ve İhracatçı Birliklerine yönelik yazısında:
 
  • AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığa en geç 05/05/2023 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]