Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yapılandırma Kanununa İlişkin Duyurusu Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yapılandırma Kanununa İlişkin Duyurusu Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin bir duyuru yayımlamıştır. 

Bahse konu duyuruda; 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin düzenlendiği ve Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,

• 31/07/2018 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunmaları,
 
• Ödenecek tutarların ilk taksitini Eylül 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

Gerektiği hususları vurgulanmıştır. 

 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.