Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Hk.
Duyuru Özeti:
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğine ilişkin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde belirtilmektedir.
2022 yılı başında asgari ücret tarifeleri belirlenmiş, ancak 2022 Temmuz ayında asgari ücretlerde güncelleme yapılmıştı.
2023 yılı asgari ücretlerinin geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan güncelleme esas alınarak yaklaşık % 70 arttırıldığı görülmektedir.
CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetlerinin belirlendiği İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 22.610 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu tutar daha öncesinde 13.300 TL idi.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

EK-1 2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 
HİZMET KODUHİZMET KONUSU2022 Yılı Asgari Ücretleri2023 Yılı Asgari Ücretleri
İHRİHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)  
İHR-1Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)Kara/ Hava 350 TL –
Deniz 460 TL
Kara/ Hava 600 TL –
Deniz 780 TL
İHR-2Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil)700 TL1.190 TL
İHR-3ATA Karneli işlem700 TL1.190 TL
İHR-4Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)470 TL800 TL
İHR-5İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç)940 TL1.600 TL
İHR-6İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 11-TL ilave edilir.470 TL800 TL
İHR-7Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)1.420 TL2.410 TL
İHR-8Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.120 TL200 TL
İTHİTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)  
İTH-1İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )Kara 580 TL/
Hava 570 TL
Kara 990 TL/
Hava 970 TL
İTH-2İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)800 TL1.360 TL
İTH-3Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca)370 TL630 TL
İTH-4Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri2.220 TL3.770 TL
İTH-5Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri1.740 TL2.960 TL
İTH-6Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)940 TL1.600 TL
İTH-7ATA Karneli işlem670 TL1.140 TL
İTH-8Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat800 TL1.360 TL
İTH-9Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)1.400 TL2.380 TL
İTH-10İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)1.400 TL2.380 TL
İTH-11Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına)360 TL610 TL
İTH-12Gayri ticari giriş(Bedelsiz)580 TL990 TL
İTH-13Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
 a) CIF Kıymeti 0- 25.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
 b) CIF Kıymeti (25.001 )-200.000 USD’ye kadar, (25.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
 c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
 d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, (2.000.000) USD’ yi aşan kısım için % 0,01 ‘i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
 e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b230 TL390 TL
TRTRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri630 TL1.070 TL
TR-2Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil)160 TL270 TL
ANTGÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1Antrepo beyannamesi230 TL390 TL
ANT-2Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya)470 TL800 TL
ANT-3Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri630 TL1.070 TL
ANT-4Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için170 TL290 TL
 ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)230 TL390 TL
ÖZ-1Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için)150 TL260 TL
ÖZ-2Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için370 TL630 TL
ÖZ-3Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni – Hariçte İşleme İzni – Nihai Kullanım İzni270 TL460 TL
ÖZ-4DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS – İTKİB Numune Alma İşlemleri160 TL270 TL
DANDANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1Büroda sözlü danışma bir saate kadar460 TL780 TL
DAN-1-1Takip eden her saat için230 TL390 TL
DAN-2Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar1.150 TL1.960 TL
DAN-2-1Takip eden her saat için460 TL780 TL
DAN-3Yazılı görüş bildirme1.150 TL1.960 TL
DAN-4Sürekli danışma (aylık)2.290 TL3.890 TLSaygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]