Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinden OKS İndirim Hakkının Çıkarılması – BİLGİ NOTU

Konu:  Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinden OKS İndirim Hakkının Çıkarılması – BİLGİ NOTU

Duyuru Özeti:

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğine ilişkin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde belirtilmekte olup, özel şartlar haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş yapılamamaktadır.

Söz konusu Tebliğ’in “Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile;


  —  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi firma ihracatlarında asgari ücret üzerinden %25 indirim yapılabilmesine imkan sağlayan ibare madde metninden çıkarılmıştı.

  —  Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.


Düzenleme sonrası OKS firmalarından YYS belgesine dair sorular gelmektedir.

Aşağıda SK Danışmanlık firmasından YYS Uzmanı/Denetçi Muharrem DUYMAZ tarafından hazırlanan YYS ve OKS belgelerinin getirdiği kolaylıkları/yükümlülükleri karşılaştırmalı olarak gösteren tabloların güncel hali paylaşılmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıca YYS ve OKS’nin karşılaştımalı olarak değerlendirildiği Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi Sezai KAYA tarafından kaleme alınan MAKALEYE ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]