Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7190 Sayılı Kanun Hk. 

 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7190 Sayılı Kanun Hk.

Duyuru Özeti:
 

AB Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016 yılında hazırlanan “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı” muhtelif zamanlarda güncellenerek ilgililerin görüşlerine açılmış, ancak geçen süreç içerisinde bahse konu taslak metnin yasalaşması mümkün olmamıştır.

Bunun üzerine dar kapsamlı bir değişiklik öngören ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 23.09.2019 tarihinde TBMM’ne sunulmuş olan kanun teklifi yasalaşarak, 07.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan metne baktığımızda kanun teklifinin esaslı bir değişikliğe uğramadan TBMM’den geçtiği görülmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Not : Kanun Teklifi aşamasında değişiklik yapılması öngörülen bazı hususları özetlediğimiz sirkülere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz