Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’da yapılan değişikliklere ilişkin 2018/11510 sayılı Karar 11/04/2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

•Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyalara ilişkin muafiyetleri düzenleyen 45 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınacağı düzenlenmiştir. Daha öncesinde 30 Avro olarak düzenlenmiş olan muafiyet tutarı bu düzenleme ile aşağı çekilmiştir. 
 
•Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin düzenlemeleri içeren 62 nci maddeye eklenen bentler ile; kitap ve benzeri basılı yayın için %8 oranında maktu vergi getirilmiş, bahse konu eşyanın ÖTV Kanunu’na ekli IV sayılı listede olması halinde ise söz konusu orana ilave %20 ÖTV tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. 
 
•Ticari Değeri Olmayan Çeşitli Belge ve Diğer Eşyaya ilişkin muafiyetin kapsamını belirleyen 100 üncü maddeye; “Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştıma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın” ibareli bent  eklenerek bahse konu eşya muafiyet kapsamına alınmıştır. Ayrıca, bu bent muhteviyatı eşya dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşulları düzenleyen 126 nci madde kapsamına alınarak, söz konusu eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği hususu düzenlenmiştir. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.