Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

 Konu: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğin’de yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile kapsamlı bir değişikliğe gidildiği görülmekte olup, maddeler bazında yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanmış olan karşılaştırma tablosuna  linkte  yer verilmektedir.

Önemli değişikliklerden bir tanesi de “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu” başlığı altında yer alan gümrük işlemelerinin denetimi ve kontrol işlemlerine ilişkin maddelerde yapılmıştır. Daha önceki düzenlemelerde “Bakanlıkça belirleneceği” ifade edilen hususlara açıklık getirilmiş ve mutat işlemleri yapan birimler ile kontrol ve denetim faaliyetlerini yapan birimlerin farklı olması şartı getirilmiştir.

Bunun yanı sıra sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması başlıklı maddeye yeni fıkra eklenmiş “Sertifika alınmasından sonra değişiklik yapılması” başlıklı 18/A maddesi olarak yeni bir madde eklenmiştir.

Tabloda sol tarafta kırmızı ve altı çizili bölümler değişikliğe gidilen veya Yönetmelik metninden çıkarılan ibareleri, sağ tarafta yeşil olarak belirtilen yerler yeni düzenleme kapsamında eklenen ibareleri göstermektedir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.