Gümrük İdaresi %96 uzlaştıZEKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI
Gümrük İdaresi %96 uzlaştı

Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında 2012 yılında yapılan toplam 3351 uzlaşma görüşmesinin %96’sı (3228 adedi) uzlaşma ile sona ermiş, %4’ünde (123 adedinde) uzlaşılamamıştır.

100 TL’nin 28.2 TL’sine uzlaşıldı

Vergi ve cezaların toplamı 100 milyon 4 TL olan ek tahakkukun (tarhiyatın) %28.08”ine yanı 28.2 milyon TL’ye uzlaşılmıştır.

21 bin 896 beyanın 20 bin 592’si için uzlaşıldı

Uzlaşılamasa ayrı ayrı dava konusu yapılacak 20 bin 592 dosya için uzlaşılmış olması, hem İdarenin hem de Yargının yükünün bu nispette artmasını engellemiştir.

Devletin kaybı mı var?

Uzlaşma müessesesi zaman zaman hem inceleme elemanlarınca hem de akademisyenlerce Anayasa’ya aykırı bulunduğu iddiası ile eleştirilebilmektedir.
Anayasaya aykırılık iddialarına hiç bir şekilde katılmak mümkün değildir. İnceleme süreci ek tahakkukla ilgili idari bir işlemdir. Uzlaşma da henüz kesinleşmemiş bir iddia ile ilgili idari aşamada, henüz kesinleşmemiş idari bir işlemle ilgili yapılan idari bir işlemdir. Dolayısıyla kesinleşmiş ve kamu alacağı haline gelmiş bir işlemin değiştirilmesi, miktarın azaltılması söz konusu değildir. Gerçek, alacak denilebilecek tutar uzlaşma görüşmesi sonucu, uzlaşılan tutardır.

Eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılan eleştiriler

Uzlaşmalarda en dikkat edilmesi gereken husus aynı durumdaki mükelleflere aynı şekilde muamele edilmesidir. Şayet bu olabildiğince sağlanamazsa, eşit muamele etme açısından eleştirilen haklılık zemini bulabilecektir. Bu nedenle uzlaşmaların,”aynı konuda”, komisyondan komisyona, mükelleften mükellefe büyük farklılıklar göstermemesi için çaba sarf edilmesinde fayda görüyoruz.

Her konu kendi içinde değerlendirilmelidir

Buradaki zorluk olayın özel durumunun yarattığı farklılıklardır ki bunu en iyi komisyon değerlendirecek ve bu farklılıklar nedeniyle farklı uygulamalar yapabilecektir.

Komisyonların motivasyonu bozulmamalıdır

Rakamlara baktığımızda bu müessesenin çok önemli bir işlev gördüğü, çok sayıda dosyayı davaya gitmeden çözdüğü ortadadır. Komisyonların çalışmalarının daha standardize edilmesi, geliştirilmesi, şeffaflaştırılması yönündeki çalışmalar tabi ki yapılmalı ancak müesseseye zarar vermekten kaçınılmalıdır. Bu komisyonlarda can siperane çalışan kamu görevlilerinin Devletin gereksiz yere vatandaşlarla davaya gitmesini önlemeye çalışmanın dışında bir çabası bulunmamaktadır. En kolayı uzlaşmamakken, uzlaşmadıklarında kendilerine hiç bir şey söylenmeyecekken, bu görevliler, görevlerini yapmaya çalışmaktadırlar.

Avukatlarla ilgili bir hata

Gümrükte yapılan uzlaşmalarla ilgili yapıldığını gözlemlediğimiz bir hata avukatların vekâletle bu görüşmelere katılamayacakları şeklindeki yaklaşımdır ki hiç bir hukuki zemini bulunmamaktadır. Bir an önce başta Anayasa ve Avukatlık Kanunu’na aykırı bu yanlış yaklaşımın değiştirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Uzlaşmaya katılacakların sayısı

Gümrükte yapılan uzlaşmalara mükellef adına katılacakların sayısında da bir sınırlama mevcuttur. Bu sınırlamanın da gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Bırakın mükellef kendini nasıl rahat hissediyorsa o kadarlık bir katılımla ifade etsin-hazır bulunsun.

Kaynak: Dünya Gazatesi