Gümrük İdarelerinde Ordino Aranmaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük İdarelerinde Ordino Aranmaması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliği’nin “Eşyanın Teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;  “Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur.” Hükmüne yer verilmektedir. 
 

Gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamasına karşın, bazı gümrük müdürlüklerinde gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında ordino talep edildiğinin anlaşılması üzerine,
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 40216608 sayılı dağıtımlı yazı ile gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordinonun gümrük işlmelerinin herhangi bir aşamasında aranmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  linki TIKLAYINIZ.