Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:135)01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 96 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.

18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 135 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 96 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik yapılarak, mezkur tebliğ kapsamı serbest dolaşıma giriş için yetkili gümrük idareleri arasına Bolu Gümrük Müdürlüğü ile Sakarya Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz