Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik YapıldıBakanlığımız, Onaylanmış Kişi Statüsü’ne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde değişikliğe gitti. 

Resmi Gazete’de (12.07.2013) yayımlanan tebliğ değişikliği ile Onaylanmış Kişi Statüsü başvuranlarının hangi durumlarda reddedileceği belirlendi. Yayımlanan tebliğe göre, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü”ne sahip olanlar, Onaylanmış Kişi Statüsü için başvuruda bulunamayacak.

Statü belgesinin kayıp veya zayi olması nedeniyle yeni bir statü belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünün de uygun görmesi koşuluyla kayıp ya da zayi olan statü belgesinin yerine ilgili bölge müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir statü belgesi düzenlenebilecek.

Tebliğ’de, Onaylanmış Kişi Statüsü sahibi hakkında Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen suçlardan dava açılması durumunda, statü sahiplerinin yararlandığı bir kolaylık olan mavi hat uygulamasının blokajının hangi gümrük idaresi tarafından yapılacağı da belirlendi.