Gümrük Beyannamesinin “Ticari Tanım” Alanının Beyanname Kullanma Talimatına Uygun Bir Şekilde Doldurulması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: Gümrük Beyannamesinin "Ticari Tanım" Alanının Beyanname Kullanma Talimatına Uygun Bir Şekilde Doldurulması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliği'nin 14 nolu eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında, beyanname kutularına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.  Bu çerçevede 31 nolu kutuda yer alan “Eşyanın Tanımı” alanına eşyanın normal ticari tanımının yazılması, bu tanımın, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermesi, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olması gerektiği belirtilmektedir.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 47726118 sayılı dağıtımlı yazıları ile; 31 nolu kutuda yer alan “Eşyanın Tanımı” olarak yer alan bu kutuya beyanname doldurulurken eşyanın tanımı yerine firma adı, vergi numarası gibi bilgilerin beyan edildiğinin görüldüğünden bahisle,  bu kutunun Beyanname Kullanma Talimatına uygun şekilde doldurulması, ilgisiz bilgilere bu alanda yer verilmemesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi yönünde mükelleflere gerekli bilgilendirmenin yapılması gerektiğini bildirmiştir. 
 
Not  : Bahse konu dağıtımlı yazıda konuya ilişkin gerekli özenin gösterilmesi hatırlatılmış ve herhangi bir cezai işlemden bahsedilmemiş olsa da, Gümrük İdarelerinin zaman zaman, ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, beyannamelerin Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatına uygun olarak doldurulmamasını gerekçe göstererek Gümrük Kanunu’nun 241/1 maddesi gereğince cezai işlem uygulayabileceği hatırda tutulmalıdır.
 
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net