Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli Nedeniyle Düzenlenen Usulsüzlük Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli Nedeniyle Düzenlenen Usulsüzlük Cezaları Hk.

Duyuru Özeti:

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan alıcı-satıcı arasındaki sözleşmelerde kullanılan, alıcı ve satıcının sorumluluklarını gösteren uluslararası kabul görmüş kurallar bütünü olup, Incoterms® 2020’de 11 farklı teslim şekli tanımlanmaktadır.

FAS, FOB,CFR ve CIF sadece deniz ve iç suyolu taşımalarında kullanılması gereken teslim şekilleri iken EXW, FCA, CPT, COP, DAP, DPU ve DDP tüm taşıma modlarında kullanılabilmektedir. (Bu kurallar tavsiye niteliğindedir)

2022 yılında Ticaret Müfettişleri tarafından düzenlenen bir Cevaplı Rapor ile; denizyoluyla gelmeyen eşyaya ilişkin beyannamelerde de CIF,CFR ve FOB teslim şekillerinin kullanıldığı ve Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatına uygun beyan yapılmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezaları düzenlenmişti.

Gümrük Müşavir Dernekleri 18.08.2022 Tarihli Yazı ile;

Konuya ilişkin değerlendirmelerini ve düzenlenen para cezalarının iptal edilmesi ve düzenlenmesi muhtemel olan ceza kararlarının da düzenlenmemesine yönelik taleplerini Bakanlığa iletmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 85304164 sayılı Cevabi Yazılarında;

Cevaplı Raporun 38. Maddesi kapsamında Gümrük Kanununun 241/1 maddesi hükmü gereğince düzenlenen usulsüzlük cezalarının iptal edilmesi yönünde İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün talimatlandırıldığı  bildirilmektedir.

 
Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net