Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi 
 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

                                                                                                                                 Tarih
Sayı     :
Konu              :
 
 
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA
 
 
İlgi:
 
            İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20132014/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.
            Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).
            Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Belge Cinsi(4)
Belge Tarihi(4) ve №’su(5)
Belge №(4)Ürün Adı
Ürün AdıGTİP
GTİP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürün Miktarı
Fatura Tarihi(5)6)
Fatura  №(5)6)
Şarj (6)(7)
Son Kullanım Tarihi (6)7)
Veteriner Giriş Belgesi №’su(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek–10
UYGUNSUZLUK YAZISI
 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarih
 
Sayı     :
Konu              :
 
 
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA
 
İlgi:
 
            İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20132014/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.
            Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (79):
            Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.
 
Belge Cinsi(8)10)
Belge Tarihi(8) ve №’su(11)
Belge №(8)Ürün Adı
Ürün AdıGTİP
GTİP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürün Miktarı
Fatura Tarihi(9)12)
Fatura  №(9)12)
Şarj (10)(13)
Son Kullanım        Tarihi (10) (13)
Veteriner Giriş Belgesi №’su(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-11
Bilgi Formu(11)
 
9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
Ek-11
BİLGİ FORMU(15)
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İhracatçının
Unvanı
Adresi
Tel, faks, e-posta ve internet adresi
Üreticinin
Unvanı
Adresi
Tel, faks, e-posta ve internet adresi
İthal malın menşe ülkesi
 
İthalatçının
Unvanı
Adresi
Tel, faks, e-posta ve internet adresi
Vergi nosu
İthalatın yapılacağı ülke
İthalatçı temsilcisinin (varsa)
Unvanı
Adresi
Tel, faks, e-posta ve internet adresi
Vergi no’su
İthal edilen ürünün
GTİP’i
Cinsi
Hammadde/Ürün adı
Miktarı ve birimi
Toplam ABD doları tutarı
Malın kullanılacağı ürün (hammaddenin veteriner tıbbi ürün izin sahibince ithal edilmesi durumunda)
 
ha
(
Malın muafiyet kapsamında ithalatı halinde kullanım amacı, depolama/muhafaza yeri (maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olmayanlar tarafından ithal edilmesi durumunda)
 
 
 
15 Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.
 


[1] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
[2] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 (b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
 
 
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 (c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
 
 
 
 
6 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
 
 
 
 
 
7 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
8 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
9 Ek-2 ve Ek-6 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
10 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
11 Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.

md
fkr
bnd
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20132014/5)
 
 
 
Amaç
1
1
 
Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklieklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 
 
Kapsam
2
1
 
Bu Tebliğ,; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen eklieklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.
 
 
 
Dayanak
3
1
 
Bu Tebliğ, 13/10/200528/1/2013 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/94542013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticaretteile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.hazırlanmıştır.
 
 
 
Ön bildirim
4
1
 
Tebliğ ekiEklerdeki listelerden;
4
1
a
Ek-1/A ve ek-1/Bde belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,
4
1
b
Ek-2de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmî Kontrollerine Dair Yönetmelik, hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
 
 
 
Uygunluk denetimi
5
1
 
Ek-1/A, ek-1/B, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ek-99da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.
5
2
 
Ek-5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde ek-99da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.
5
3
 
Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.
5
4
 
Uygunluk Yazısı;
5
4
a
Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamıBde yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
5
4
b
Ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan ürünler için ithalatçıya,iletilir.
5
5
 
Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.
 
 
 
Uygunsuzluk Yazısı
6
1
 
Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak ek-1010da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.
 
 
 
Veteriner Giriş Belgesi
7
1
 
Ek1/A ve ek1/B kapsamıBde yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
7
2
 
Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb.ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerdesanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
 
 
 
Kontrol Belgesi
8
1
 
Ek-1/A, Ek-3 ve ek-5te3te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.
8
2
 
Kontrol Belgesi alınması için ek-88de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.
 
 
 
Kontrol Belgesinin geçerlik süresi
9
1
 
Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;
9
1
a
Ek-1/A kapsamı ürünler için 4 ay,Ek-1/Ada yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 15.04, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 2103.90.90, 21.04, 21.06, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.
9
1
b
Ek-3 ve Ek-5 kapsamı3te yer alan ürünler için 6altı aydır.
9
2
 
Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.
 
 
 
Muafiyetler
10
1
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek1/Ada yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
10
2
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-1/Ada yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
10
3
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb.ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez.
10
4
 
Tebliğ ekiEklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;
10
4
a
Ek1/A ve ek1/B sayılı listelerdeBde yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması,
10
4
b
Ek2de yer alan ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,
10
4
c
Ek4 kapsamı4te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,
10
4
ç
Ek5 kapsamı5te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,
10
4
d
Ek6 kapsamı6da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,
10
4
e
Ek2, ek5 ve ek6 kapsamı6da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,
10
4
f
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması, durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.
10
5
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-3te yer alan ve EXPO 2016da sergilenmek üzere getirilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
 
 
 
Bilgi formu
11
1
 
İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç onbeşkırk beş gün içinde Ek-11 ek-11de yer alan Bilgi FormuFormunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;
11
1
a
Ek-5 sayılı listede5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,
11
1
b
Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, ek-5 sayılı listede5te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi, durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.
 
 
 
Gümrük işlemleri
12
1
 
Tebliğ ekiEklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.
12
2
 
10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.
12
3
 
Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
12
4
 
Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.
 
 
 
İdari Yaptırımlar
13
1
 
Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
13
1
a
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
13
1
b
7/9/200527/10/1999 tarihli ve 2005/94544458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,Gümrük Kanunu,
13
1
c
21/3/2007 tarihli ve 56072013/4284 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
 
 
Yetki
14
1
 
Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 
 
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
15
1
 
30/12/20112012 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer)28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20122013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
Geçiş süreci
GM1
1
 
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45kırk beş gün süreyle 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak, söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.
GM1
2
 
2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.
 
 
 
Yürürlük
16
1
 
Bu Tebliğ 1/1/20132014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 
Yürütme
17
1
 
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.