Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tek Pencere Sistemi Hk. (Genelge 2016/4)BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, “31/12/2015 tarihli, 29579 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ( Ek-4) ” gereğince tebliğ eki kapsamındaki ürünler için verilen belgelerin 15.02.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz