Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

2018 yılının son ayında Çevre Kanunu’na eklenen madde ile “Geri Kazanım Katılım Payına” ilişkin düzenlemeler yapılmış ve katılım payı tahsil edilecek olan ürünlere ilişkin düzenleme yapılırken “poşetler” ve “diğer ürünler” şeklinde ikili tasnife gidilmişti.

Bilahare yayımlanan 1 Sıra nolu “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile de özellikle plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

05.02.2020 tarihli düzenleme ile söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Öncelikle sadece plastik poşetlere ilişkin olan Tebliğ’in kapsamı; geri kazanım katılım payına tabi tüm ürünler olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, tüm ürünler için beyannamenin hazırlanmasından, tahsiline, cezalardan mahsuplaşma işlemlerine kadar olan işlemlerin detayları ilgili Tebliğe göre belirlenecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net