Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Çıkarılacak Ülkeler Hk.GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN ÇIKARILACAK ÜLKELER
 

Avrupa Birliği’ nin 1 Ocak 2016’dan itibaren uygulamaya koyacağı GTS rejim değişiklikleri 27.09.2014 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 1015/2014 ve 1016/2014 sayılı Konsey Tüzüklerinde bildirilmiştir. AB’nin 2016 GTS de yaptığı değişikliğe paralel olarak;

Peru, Kolombiya, Honduras, Nikaragua, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Türkmenistan, Botsvana ve Namibya GTS den çıkarılarak Diğer Ülkeler vergisine tabi tutulması,

beklenmektedir.
 
 
Devamı için tıklayınız