Gelişmekte olan ülkelerdeki, tarife dışı engeller ile ilgili ülke raporlarıGelişmekte olan ülkelerdeki, tarife dışı engeller ile ilgili ülke raporları

International Trade Centre (ITC), gelişmekte olan ülkelerde ihracatçı ve ithalatçıların karşılaştığı tarife dışı engeller hakkında büyük çaplı ulusal anketler düzenlemektedir. Elde edilen anket sonuçları, tarife dışı engellerin sektör ve ticari partner bazında yapısı ve yarattığı sorunlar hakkında farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda ITC tarafından hazırlanmış olan Malavi, Peru, Fas, Burkina Faso ve Sri Lanka ülke raporları www.intracen.org/trade-support/non-tariff-measures/ntm-publications linkinden indirilebilmektedir.