Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespitine İlişkin Genelge Eki Listede Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespitine İlişkin Genelge Eki Listede Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespit işlemleri 2019/9 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

Genelge eki listede bu düzenlemeye tabi eşya GTİP’lerine yer verilmekte olup, 14.12.2022 tarihli değişiklik ile;

Genelge eki listeden “3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, aynı listeye “3924.90.00.00.19 (yalnızca askılar)” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu eklenmiştir.


Not: YYS ve OKSB sahibi firmalara, Genelge eki listede yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşyalar için (fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere), sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gibi kolaylıklar tanınmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz